Den 11.mars 2014 la vi ut innkallelse til ekstraordinært og ordinært årsmøte som holdes tirsdag 8. april kl 18.00 på Mestern.

Agendaer og alle sakspapirer kan lastes ned her:

Ekstraordinært årsmøte

Ordinært årsmøte