Årsmøte 2016 avholdes 30. mars 2016, kl 18.00

Se innkallingen her.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på møtet.

På vegne av styret,

Tore Hjartland